Biografie
Jasper van 't Hof

Hans Riesewijk


Korte inleiding van de schrijver:

Als niet-ingewijde in de jazz, is het lastig, zo niet onmogelijk, inzicht te geven in de werkelijke waarde van de muziek die Jasper maakt en schrijft. Daarvoor verwijs ik graag naar de vele publicaties die in ...
lees meer >

>> BESTELLEN BIOGRAFIE


zie ook artikel ProgJaz

volg Jasper ook
via Facebook

 

Biographie Jasper van 't Hof

Hans Riesewijk


Kurze Einführung des Schriftstellers Hans Riesewijk:

Als Nicht-Eingeweihter im Jazz ist es schwierig, wenn nicht gar unmöglich, den wahren Wert der Musik zu verstehen, die Jasper macht und schreibt. Dafür möchte ich mich ...
lese mehr >

>> BESTELLEN BIOGRAPHIE